LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

STT KHÓA HỌC THỜI GIAN HÌNH THỨC HỌC PHÍ
1 Global MiniMBA  24/10/2021 Distance Learning Liên hệ
2 Global MiniMBA đặc biệt Offline 03/10/2022 Distance Learning Liên hệ
3 Dx leader - Lãnh đạo chuyển đổi số 26/10/2022 Distance Learning Liên hệ
4 Michigan Advanced MiniMBA - Cấp chứng chỉ Quốc tế 27/03/2023 Hybrid Learning Liên hệ
5 CXM - Quản trị trải nghiệm khách hàng 17/09/2022 Hybrid Learning Liên hệ
6 Finance Mini Master Ứng dụng cho CEO 04/10/2022 Distance Learning Liên hệ
7 HR Mini Master Ứng dụng cho CEO 11/10/2022 Distance Learning Liên hệ
8 Kế toán - Tài chính - Thuế cho CEO 21/11/2022 Distance Learning Liên hệ
9 Quản trị dự án 04/11/2022 Distance Learning Liên hệ
10 Quản trị chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế 19/10/2022 Distance Learning Liên hệ
11

Quản trị chiến lược

09/10/2022 Distance Learning Liên hệ
12 Pháp luật trong kinh doanh cho lãnh đạo 27/11/2022 Distance Learning Liên hệ
13 Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO 06/12/2022 Distance Learning Liên hệ
14

C-suite Leadership Program

12/12/2022 Distance Learning Liên hệ
15 Giám đốc sản xuất 27/12/2022 Distance Learning Liên hệ
16 Giám đốc kinh doanh 24/12/2022 Distance Learning Liên hệ
17 Khởi nghiệp kinh doanh thời đại số 14/03/2023 Distance Learning Liên hệ
18 Nghệ thuật đàm phán dành cho lãnh đạo 13/04/2023 Distance Learning Liên hệ

 

CHUỖI HỘI THẢO QUẢN TRỊ

STT KHÓA HỌC THỜI GIAN HÌNH THỨC HỌC PHÍ
1 Chuỗi hội thảo quản trị (3 hội thảo) Theo lịch chi tiết Distance Learning Liên hệ
2 Chuỗi hội thảo quản trị (6 hội thảo) Theo lịch chi tiết Distance Learning Liên hệ
3 Chuỗi hội thảo quản trị (9 hội thảo) Theo lịch chi tiết  Distance Learning Liên hệ
4 Chuỗi hội thảo quản trị (12 hội thảo) Theo lịch chi tiết  Distance Learning Liên hệ

KHÓA HỌC VIDEO

STT KHÓA HỌC THỜI GIAN HÌNH THỨC HỌC PHÍ
1 CEO Talk "Dẫn đầu bứt phá trong kỷ nguyên vô định – Tầm nhìn chiến lược 2025 – 2030" Theo lịch chi tiết  Khóa học video 4.999.000đ
2 CX Talk song phương Việt - Mỹ "Chiến lược Quản trị trải nghiệm khách hàng xuất sắc" Theo lịch chi tiết  Khóa học video 4.999.000đ

Đăng ký tư vấn ngay

  BỘ KHÓA HỌC DÀNH CHO C-LEVEL

  Khóa học Global MiniMBA

  Global MiniMBA

  Khai giảng: 19/12/2021

  Khóa học Global MiniMBA

  Global MiniMBA

  Khai giảng: 3/1/2022

  DX Leader – Lãnh đạo chuyển đổi số

  Khai giảng: 25/4/2021

  CXM – Quản trị trải nghiệm khách hàng

  Khai giảng: 14/5/2021

  Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

  Khai giảng: 12/9/2021

  Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

  Khai giảng: 9/8/2021

  Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

  Khai giảng: 24/10/2021

  Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

  Khai giảng: 27/9/2021

  Quản trị chiến lược quốc tế

  Khai giảng: 6/6/2021

  Quản trị chuỗi cung ứng Quốc tế

  Khai giảng: 19/7/2021

  Quản trị dự án quốc tế

  Khai giảng: 4/7/2021

  C-Suite Leadership Program

  Khai giảng: 23/5/2021

  Khởi nghiệp kinh doanh thời đại số

  Khai giảng: 14/11/2021

  Pháp luật kinh doanh dành cho lãnh đạo

  Khai giảng: 27/8/2021

  Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO

  Khai giảng: 6/9/2021

  Kế toán – Thuế – Tài chính dành cho CEO

  Khai giảng: 21/6/2021

  Chuỗi hội thảo quản trị

  03 hội thảo

  Chuỗi hội thảo quản trị

  06 hội thảo

  Chuỗi hội thảo quản trị

  09 hội thảo

  Chuỗi hội thảo quản trị

  12 hội thảo

  KHÓA HỌC ĐÃ KHAI GIẢNGBrowse All

  Khóa học Global MiniMBA

  Global MiniMBA

  Khai giảng: 11/10/2021

  Khóa học Global MiniMBA

  Global MiniMBA

  Khai giảng: 23/11/2021

  CXM – Quản trị trải nghiệm khách hàng

  Khai giảng: 25/9/2021

  CXM – Quản trị trải nghiệm khách hàng

  Khai giảng: 19/6/2021

  Chìa khóa Tăng trưởng Xanh – Chiến lược và thực thi

  Khai giảng: 11/12/2021

  eCovax02: Vaccine cho doanh nghiệp

  Khai giảng: 22/10/2021

  eCovax01: Vaccine cho doanh nghiệp

  Khai giảng: 16/9/2021

  CEO talk: Biến thách thức thành cơ hội

  Khai giảng: