Hội thảo quản trị “Personal branding – Xây dựng thương hiệu cá nhân” dành riêng cho học viên FSB

Hội thảo quản trị “Personal branding – Xây dựng thương hiệu cá nhân” dành riêng cho học viên FSB

Hội thảo quản trị tháng 12 với chủ đề “Personal branding – Xây dựng thương hiệu cá nhân ” dành cho học viên đã được tổ chức thành công ngày 9/12/2022

Hội thảo có sự tham dự của diễn giả: Minh Beta, Chủ tịch Beta Group, cựu học viên MBA Harvard, người sáng lập, điều hành chuỗi rạp phim Beta Cinemas dành cho các học viên đang theo học các chương trình của FSB. Hoạt động hội thảo cập nhật các kiến thức quản trị đương đại là một trong các giá trị đồng hành của FSb dành tới tất cả học viên đã và đang theo học các chương trình tại FSB.

Chi tiết khóa học Global MiniMBA

 

0904922211
icons8-exercise-96 chat-active-icon