LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

STTKHÓA HỌCTHỜI GIANHÌNH THỨCHỌC PHÍ
1Global MiniMBA26/02/2021Distance LearningLiên hệ
2Global MiniMBA07/03/2022Distance LearningLiên hệ
3Dx leader25/04/2022Distance LearningLiên hệ
4CXM - Quản trị trải nghiệm khách hàng14/05/2022Hybrid LearningLiên hệ
5C-suite Leadership Program23/05/2022Distance LearningLiên hệ
6Quản trị chiến lược06/06/2022Distance LearningLiên hệ
7Kế toán - Tài chính - Thuế cho CEO21/06/2022Distance LearningLiên hệ
8Quản trị dự án04/07/2022Distance LearningLiên hệ
9Quản trị chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế19/07/2022Distance LearningLiên hệ
10Giám đốc tài chính09/08/2022Distance LearningLiên hệ
11Pháp luật trong kinh doanh cho lãnh đạo27/08/2022Distance LearningLiên hệ
12Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO06/09/2022Distance LearningLiên hệ
13Giám đốc nhân sự12/09/2022Distance LearningLiên hệ
14Giám đốc sản xuất27/09/2022Distance LearningLiên hệ
15Giám đốc kinh doanh24/10/2022Distance LearningLiên hệ
16Khởi nghiệp kinh doanh thời đại số14/11/2022Distance LearningLiên hệ
17Nghệ thuật đàm phán dành cho lãnh đạo13/12/2022Distance LearningLiên hệ

CHUỖI HỘI THẢO QUẢN TRỊ

STTKHÓA HỌCTHỜI GIANHÌNH THỨCHỌC PHÍ
1Chuỗi hội thảo quản trị (3 hội thảo)Theo lịch chi tiếtDistance LearningLiên hệ
2Chuỗi hội thảo quản trị (6 hội thảo)Theo lịch chi tiếtDistance LearningLiên hệ
3Chuỗi hội thảo quản trị (9 hội thảo)Theo lịch chi tiết Distance LearningLiên hệ
4Chuỗi hội thảo quản trị (12 hội thảo)Theo lịch chi tiết Distance LearningLiên hệ

KHÓA HỌC VIDEO

STTKHÓA HỌCTHỜI GIANHÌNH THỨCHỌC PHÍ
1CEO Talk "Dẫn đầu bứt phá trong kỷ nguyên vô định – Tầm nhìn chiến lược 2025 – 2030"Theo lịch chi tiết Khóa học video499.000đ
2CX Talk song phương Việt - Mỹ "Chiến lược Quản trị trải nghiệm khách hàng xuất sắc"Theo lịch chi tiết Khóa học video499.000đ

Đăng ký tư vấn ngay

  BỘ KHÓA HỌC DÀNH CHO C-LEVEL

  Khóa học Global MiniMBA

  Global MiniMBA

  Khai giảng: 19/12/2021

  Khóa học Global MiniMBA

  Global MiniMBA

  Khai giảng: 3/1/2022

  DX Leader – Lãnh đạo chuyển đổi số

  Khai giảng: 25/4/2021

  CXM – Quản trị trải nghiệm khách hàng

  Khai giảng: 14/5/2021

  Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

  Khai giảng: 12/9/2021

  Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

  Khai giảng: 9/8/2021

  Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

  Khai giảng: 24/10/2021

  Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

  Khai giảng: 27/9/2021

  Quản trị chiến lược quốc tế

  Khai giảng: 6/6/2021

  Quản trị chuỗi cung ứng Quốc tế

  Khai giảng: 19/7/2021

  Quản trị dự án quốc tế

  Khai giảng: 4/7/2021

  C-Suite Leadership Program

  Khai giảng: 23/5/2021

  Khởi nghiệp kinh doanh thời đại số

  Khai giảng: 14/11/2021

  Pháp luật kinh doanh dành cho lãnh đạo

  Khai giảng: 27/8/2021

  Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO

  Khai giảng: 6/9/2021

  Kế toán – Thuế – Tài chính dành cho CEO

  Khai giảng: 21/6/2021

  Chuỗi hội thảo quản trị

  03 hội thảo

  Chuỗi hội thảo quản trị

  06 hội thảo

  Chuỗi hội thảo quản trị

  09 hội thảo

  Chuỗi hội thảo quản trị

  12 hội thảo

  KHÓA HỌC ĐÃ KHAI GIẢNGBrowse All

  Khóa học Global MiniMBA

  Global MiniMBA

  Khai giảng: 11/10/2021

  Khóa học Global MiniMBA

  Global MiniMBA

  Khai giảng: 23/11/2021

  CXM – Quản trị trải nghiệm khách hàng

  Khai giảng: 25/9/2021

  CXM – Quản trị trải nghiệm khách hàng

  Khai giảng: 19/6/2021

  Chìa khóa Tăng trưởng Xanh – Chiến lược và thực thi

  Khai giảng: 11/12/2021

  eCovax02: Vaccine cho doanh nghiệp

  Khai giảng: 22/10/2021

  eCovax01: Vaccine cho doanh nghiệp

  Khai giảng: 16/9/2021

  CEO talk: Biến thách thức thành cơ hội

  Khai giảng: