Nhận định của Ông Paul Clyde – Chủ tịch Viện WDI tại đại học Michigan về sự hợp tác với Viện FSB/FPT triển khai khóa học Michigan Advanced MiniMBA

Nhận định của Ông Paul Clyde – Chủ tịch Viện WDI tại đại học Michigan về sự hợp tác với Viện FSB/FPT triển khai khóa học Michigan Advanced MiniMBA

Nhận định của Ông Paul Clyde – Chủ tịch Viện WDI tại đại học Michigan về sự hợp tác với Viện FSB/FPT triển khai khóa học Michigan Advanced MiniMBA dành cho đội ngũ lãnh đạo/CEO tại Việt Nam: 

Xem chi tiết khóa đào tạo Michigan Advanced MiniMBA in Strategy hoặc liên hệ: 0904922211 để được tư vấn chi tiết

0904922211
icons8-exercise-96 chat-active-icon