Năm cấp độ của lãnh đạo & chỉ dẫn để trở nên xuất sắc

Năm cấp độ của lãnh đạo & chỉ dẫn để trở nên xuất sắc

Cấp độ 1 : Chức vụ
Ở cấp độ 1 này, một người có quyền lực kiểm soát được nhiều việc là nhờ vào vị trí của ông ta. Thường thì một lãnh đạo ở cấp này sẽ lãnh đạo mọi người dựa vào sự dọa dẫm. Mọi người đi theo ông ta bởi vì họ phải làm vậy. Mặt khác, nhân viên sẽ không có nỗ lực hoàn thành tốt hơn những việc đang làm hiện tại hoặc những việc được giao theo miêu tả. Tại cấp độ này, đội ngũ thiếu sự cam kết sẽ dẫn tới tình trạng bỏ việc cao và tinh thần của tổ chức sẽ giảm xuống.

Chỉ dẫn để xuất sắc ở cấp độ này là :

 • Kỹ năng nghề nghiệp tốt.
 • Hiểu rõ miêu tả công việc
 • Khởi đầu vững chắc.
 • Chủ động thực hiện công việc.
 • Có trách nhiệm cao.

Cấp độ 2 : Sự chấp thuận/Các mối quan hệ
Ở cấp độ này, nhà lãnh đạo dựa vào các mối quan hệ và nhấn mạnh vào việc mang mọi người tới gần nhau hơn. Điều họ quan tâm không phải là thứ bậc mà là phát triển con người. Ở cấp độ này, thời gian, năng lượng, sự quan tâm tập trung vào nhu cầu và mong muốn của từng cá nhân.

Chỉ dẫn để xuất sắc ở cấp độ này :

 • Thành thật quan tâm tới mọi người
 • Quan hệ bền vững với mọi người.
 • Tin tưởng vào kết cục win-win.
 • Biết cách quan hệ với những người khó tính.

Cấp độ 3 : Định hướng kết quả.
Ở cấp độ 3, nhà lãnh đạo đưa mọi người vào cuộc hành trình để hoàn thành mục tiêu, để cho phép họ cùng tận hưởng vinh quang từ những gì đạt được. Mọi người đi theo nhà lãnh đạo để cùng thực hiện mục tiêu đó.

Chỉ dẫn để xuất sắc ở cấp độ này:

 • Được định hướng bởi mục tiêu.
 • Mục tiêu phải rõ ràng.
 • Biết và làm những điều mang lại lợi ích cao.
 • Chấp nhận gánh vác trách nhiệm.

Cấp độ 4: Phát triển con người
Nhà lãnh đạo ở cấp độ này trao quyền cho những người đi theo và giúp họ phát triển bản thân. Mọi người đi theo ông ta vì lòng trung thành có được từ những điều mà nhà lãnh đạo đã làm cho họ.

Chỉ dẫn để xuất sắc ở cấp độ này:

 • Nhận ra con người là tài sản giá trị.
 • Đóng vai trò làm mẫu để mọi người noi gương.
 • Phát triển con người.
 • Chia sẻ mục tiêu.
 • Luôn có một nhóm hạt nhân xung quanh để bổ xung triết lý lãnh đạo.
 • Kỹ năng lãnh đạo được truyền bá thông qua nhóm hạt nhân này.

Cấp độ 5 : Cá nhân
Nhà lãnh đạo ở cấp 5 đã dành nhiều năm phát triển con người và tổ chức. Mọi người đi theo ông ta vì những gì ông ta đại diện cho.

Chỉ dẫn để xuất sắc ở cấp độ này:

 • Những người đi theo đều trung thành và cống hiến.
 • Nhà lãnh đạo hướng dẫn và đúc nặn những nhà lãnh đạo khác.
 • Nhà lãnh đạo vượt trên cả tổ chức.
 • Niềm thích thú tốt bậc của nhà lãnh đạo là chứng kiến những người khác phát triển và thành công.

(Nguồn: Tổng hợp)

0904922211
icons8-exercise-96 chat-active-icon