Một ngày học tập sôi nổi của các lớp Global MiniMBA tại FSB

Một ngày học tập sôi nổi của các lớp Global MiniMBA tại FSB

Một ngày nhộn nhịp của các lớp Global MiniMBA tại FSB🥰

– Lớp GMM SE với phần thuyết trình & phản biện Strategy Plan cuối khoá

– Lớp GMM#12HN với buổi học vô cùng hào hứng cùng Giảng viên Đoàn Hữu Cảnh với Chuyên đề “Ra quyết định dựa trên thông tin tài chính”

Chi tiết khóa học Global MiniMBA: https://fpub.fsb.edu.vn/minimbatkt

Global MiniMBA 12 - 06
Phần trình bày Chiến lược dự án & Phản biện hội đồng của lớp Global MiniMBA
Lớp Global MiniMBA - Nâng tầm lãnh đạo việt
Lớp Global MiniMBA – Nâng tầm lãnh đạo việt
Giảng viên Đoàn Hữu Cảnh với chuyên đề "Ra quyết định dựa trên thông tin tài chính"
Giảng viên Đoàn Hữu Cảnh với chuyên đề “Ra quyết định dựa trên thông tin tài chính”
Học viên hăng say nghe giảng tại lớp MiniMBA
Học viên hăng say nghe giảng tại lớp MiniMBA
Lớp học MiniMBA tại FSB diễn ra sôi nổi
Lớp học MiniMBA tại FSB diễn ra sôi nổi
0904922211
icons8-exercise-96 chat-active-icon