Rất nhiều người quan niệm rằng phải đầu tư thật nhiều thời gian để đạt năng suất cao trong công việc. Nhưng việc đó có còn ý nghĩ nếu nó không mang lại kết quả vượt trội như mong muốn? Chắc hẳn chúng ta đều từng đã nghe một vài lời khuyên như “đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh hơn”, nhưng cần phải làm gì để thực hiện thành công được điều đó?