Làm thế nào để đưa ra các quyết định quan trọng khi đối mặt với tương lai bất định?

Làm thế nào để đưa ra các quyết định quan trọng khi đối mặt với tương lai bất định?

Với tương lai quá bất ổn và thay đổi chóng mặt, việc đưa ra những kế hoạch, quyết định thật không dễ dàng
Với tương lai quá bất ổn và thay đổi chóng mặt, việc đưa ra những kế hoạch, quyết định thật không dễ dàng

Các nhà lãnh đạo, đặc biệt là CEO, là người nắm giữ vai trò chủ chốt trong việc đưa ra các quyết định quan trọng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng bởi tương lai quá bất ổn và thay đổi chóng mặt. Chính vì thế, để đưa ra những kế hoạch, quyết định trong 6 tuần tới đã khó, huống hồ là chiến lược 6 năm hoặc dài hơn.

Do đó, khi đối mặt với những tình huống này, các nhà lãnh đạo có thể xem lại 2 phương pháp tư duy phổ biến sau:

  1. Tư duy nhị nguyên: Tư duy này chỉ có hai luồng suy nghĩ đó là, đúng hoặc sai, trắng hoặc đen, có hoặc không, tốt hoặc xấu, bắt đầu hoặc kết thúc, không có ngoại lệ.
  2. Tư duy định hướng: Tư duy này đưa ra nhiều sự lựa chọn hơn nằm trong vùng ‘màu xám’, nhiều cuộc thử nghiệm, chấp nhận các cơ hội để học hỏi, dám thất bại và dám thành công

Tư duy nhị nguyên tạo nên cảm giác an toàn, rõ ràng và nguyên tắc, nhưng nó lại không phải là tư duy của những nhà lãnh đạo thành công.

Mặc khác, lối tư duy định hướng được xem là phong cách phù hợp với các nhà lãnh đạo khi đối mặt với một tương lai bất định. Đây là tư duy cần thiết để thúc đẩy các bộ phận đạt được những kết quả mong muốn.

Lối suy nghĩ định hướng không mang đến cảm giác an toàn và hoàn hảo. Chính vì thế, nó đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao.

Trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng, bất cứ ai cho rằng bản thân nắm được câu trả lời về tương lai sẽ không còn khả năng nhìn nhận đúng những điều đang xảy ra và ngược lại.

Là những người lãnh đạo, đặc biệt là CEO, bạn phải ngừng tìm kiếm những câu trả lời rõ ràng về tương lai, đưa tầm nhìn ra khỏi sự cứng nhắc và vùng an toàn để nhận thức rõ ràng về sự thay đổi.

Dù bạn có thể đưa ra một vài quyết định sai lầm nhưng nó vẫn tốt hơn việc doanh nghiệp của bạn “giậm chân tại chỗ” vì nỗi sợ hãi hoặc cố gắng làm cho mọi thứ trở về như cũ. Cách duy nhất để phát triển trong thời biến động này là cố gắng đưa ra những quyết-định-hầu-như-đúng dựa trên tất cả những thông tin mà doanh nghiệp bạn có được. Hãy chấp nhận những quyết định trong vùng “màu xám”, chấp nhận việc những sai lệch có thể xảy ra, nhưng miễn là doanh nghiệp vẫn đang phát triển đúng hướng.  

Nguồn: entrepreneur

0904922211
icons8-exercise-96 chat-active-icon