Giám đốc Chiến lược FTel: “Nâng cao trải nghiệm khách hàng mới không bị bỏ lại phía sau”

Giám đốc Chiến lược FTel: “Nâng cao trải nghiệm khách hàng mới không bị bỏ lại phía sau”

Giám đốc chiến lược và kế hoạch của FPT Telecom cho biết “Quản trị trải nghiệm khách hàng chính là tương lai của doanh nghiệp Việt Nam”. Và đây cũng chính là suy nghĩ của hầu hết học viên sau khi hoàn thành khóa học CXM.

Xem chi tiết: https://cafef.vn/giam-doc-chien-luoc-ftel-nang-cao-trai-nghiem-khach-hang-moi-khong-bi-bo-lai-phia-sau-20210806133828045.chn

Giám đốc Chiến lược FTel: “Nâng cao trải nghiệm khách hàng mới không bị bỏ lại phía sau”

0904922211
icons8-exercise-96 chat-active-icon